Развитие на индустрията

        Преди Освобождението във вилаетски Русчук са се намирали почти половината от индустриалните предприятия в Туна вилает – фабрики с машини и парни двигатели. Това са Корабостроителницата с 50 работници, Барутната фабрика – една от най-големите в Турция, на основата на добиваната селитра – главна съставка от барута (през 1855 г. става експлозия, при която са убити 18 души ), железопътно ремонтно предприятие – тракцията, за поправка на локомотивите и вагоните от първата жп линия Русчук – Варна, Вилаетската печатница – най-голямата във вилаета, двете парни мелници – „Папа Маноли” от 1868г. и „Капитан Яни” от 1873 година – най- голямата във вилаета ( с 8 камъка, 4 етажа, разрушена от бомбардировките през време на Освободителната война 1877г.). Според годишника на Дунавски вилает в устието на р. Русенски Лом работели 7 воденици. Бирената фабрика „Света Петка” е вероятно много по стара ( сочи се за основаването и 1877г. ), защото във в. „Дунав” е отбелязано, че през 1868г. за фабрика били доставени въглища от Мачин. За създаването на Фабриката на алкохолни напитки на Г. Петру се сочи за годината 1870. От 1873г. фигурират данни за Маслобойната фабрика на Хаджи и Атик, от 1876г. - за Парната бояджийската Абдулахалим в махалата Джами и Атик, от 1876г. – за Парната бояджийската фабрика на Стоилов - Попов.
       През 1870г. е уредено първото изложение на местната индустрия и на земеделското производство.